""
Vink te Barneveld
Download pdf tekening van Volumemeting

Volumemeting

Voor Vink te Barneveld hebben we een nulmeting ten behoeve van volumebepaling uitgevoerd van een gedeelte (6 ha) van de vuilstort Ullerberg te Ermelo. Het is de bedoeling dat deze wordt afgedekt. In de toekomst moet hiervoor nog een tussen- en eindmeting worden gedaan. Ook zal er nog ca. 5 km aan leidingen worden gelegd en 33 putten worden geplaatst waarvan een revisietekening moet worden gemaakt. De volumes werden berekend met AutoCAD Civil 3D.